REGULAMENT OFICIAL AL CARDULUI DE FIDELITATE

SECTIUNEA 1: ORGANIZATORUL

Programul de fidelitate “Libraria Mihai Eminescu” este organizat de catre firma SC BILIOSTAR SRL, cu sediul social si punctul de lucru in cadrul Librariei Mihai Eminescu, din Bucuresti, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J.40/4187/2000, cod fiscal RO12968699, si denumita in continuare “organizatorul”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, numai dupa anuntul prealabil pe website-ul www.librariaeminescu.ro.

SECTIUNEA 2: ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara exclusiv in cadrul magazinului Libraria Mihai Eminescu, pe baza “Cardului de Fidelitate Libraria Mihai Eminescu”.

SECTIUNEA 3: DURATA PROGRAMULUI

Acest program de fidelitate se desfasoara pe o durata nelimitata, insa organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea acestuia numai dupa ce acest lucru a fost anuntat atat pe website cat si in cadrul Librariei Mihai Eminescu cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului.

SECTIUNEA 4: CONDITII DE PARTICIPARE

Pot fi membrii ai acestui program de fidelitate toti clientii persoane fizice care au domiciliul stabil in Romania si au implinit varsta de 16 ani. La programul de fidelitate se poate participa numai dupa completarea si semnarea Formularului de Inscriere. Formularul de Inscriere este accesibil in vederea completarii, sub doua forme: fizic (pe suport hartie) in cadrul Librariei Mihai Eminescu, si on-line accesand site-ul www.librariaeminescu.ro de unde va putea fi printat si completat. Participantul este obligat sa completeze Formularul de Inscriere, cu date reale, citet si cu respectarea tuturor indicatiilor furnizate in cadrul acestuia. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii. Formularul de Inscriere se completeaza personal de catre participant si se preda personalului din Libraria Mihai Eminescu. Formularul de Inscriere care nu are completate corect rubricile obligatorii nu este valid ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea acordarii cardului si deci imposibilitatea participarii la acest program de fidelitate. Cardul de Fidelitate astfel obtinut este personal si netransmisibil.

NOTA: Orice modificare intervenita in datele de identificare ale posesorului Cardului de Fidelitate (nume, adresa, adresa de email, etc.) va fi anuntata personal de catre acesta fie telefonic la numarul de telefon (021)314.23.83, fie prin email pe adresa organizatorului office@librariaeminescu.ro. In astfel de situatii, in scopul protejarii datelor personale ale posesorului Cardului de Fidelitate, pentru stabilirea identitatii reale a acestuia, Serviciul Carduri va solicita spre confirmare anumite informatii personale. In cazul existentei unor suspiciuni, posesorul cardului este invitat sa se prezinte personal la sediul Librariei Mihai Eminescu pentru efectuarea modificarilor solicitate.

SECTIUNEA 5: MECANISMUL PROGRAMULUI

Programul de fidelitate se adreseaza clientilor nostri fideli si consta in acumularea de puncte valorice care pot fi utilizate de catre acestia la momentul cumpararii produselor noastre.

Acordarea Cardului de Fidelitate

Acordarea Cardului de Fidelitate se face numai dupa efectuarea unei cumparaturi minime de 10 RON si dupa ce a fost completat Formularul de Inscriere.

Incarcarea ulterioara a cardului cu puncte de fidelitate

Cumparand produse din cadrul Librariei Mihai Eminescu participantul acumuleaza puncte dupa cum urmeaza:

  • la fiecare produs cumparat, pentru fiecare 4 RON platiti in numerar sau cu card bancar, se va inregistra in contul posesorului de card 1 punct (ce valoreaza 0.1 RON).
  • se accepta fractiile de puncte, iar rotunjirea se face la a doua zecimala.

IMPORTANT: In vederea acumularii de puncte posesorul cardului trebuie sa prezinte Cardul de Fidelitate pentru scanare inaintea efectuarii cumparaturii.

Utilizarea punctelor acumulate

Utilizarea punctelor se poate realiza numai in incinta Librariei Mihai Eminescu. Punctele acumulate reprezinta “suma punctelor” ce s-au acumulat de catre posesorul cardului pana la data la care se doreste utilizarea acestora. Posesorul cardului poate opta pentru folosirea punctelor acumulate numai dupa ce initial a acumulat un numar minim de 50 de puncte. Ulterior NU mai este obligatorie indeplinirea aceastei conditii.
Produsele pot fi cumparate partial sau integral cu punctele acumulate, astfel:

  • in cazul platilor partiale, in mod automat, se calculeaza atat valoarea ce poate fi acoperita din punctele acumulate concomitent cu scaderea punctelor de pe cardul posesorului respectiv, precum si restul valorii de achitat pe loc, in numerar, concomitent cu adaugarea de puncte corespunzatoare acesteia
  • in cazul platilor integrale, in mod automat se calculeaza valoarea ce poate fi acoperita din punctele acumulate si concomitent se efectueaza scaderea de pe card a punctelor corespunzatoare.
  • punctele de pe cardul fizic de fidelitate, nu se cumuleaza cu punctele de fidelitate acumulate de la comenzile on-line.

Punctele ramase pot fi utilizate ulterior partial sau integral, dupa caz. Informatii privind punctele acumulate pe cardul fizic de fidelitate pot fi obtinute numai in cadrul Librariei Mihai Eminescu.

NOTA: Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida Cardul de Fidelitate in cazul in care constata ca acesta a fost utilizat necorespunzator, prin incalcarea prevederile prezentului regulament. Cardul invalidat nu poate fi reactivat, posesorul acestuia pierzand dreptul de utilizare a punctelor accumulate.

SECTIUNEA 6: CARDURI DETERIORATE, PIERDUTE, FURATE

In cazul in care un Card de Fidelitate a fost deteriorat, furat sau pierdut, acesta trebuie anuntat imediat si personal de catre posesor la numarul de telefon (021)314.23.83 - Serviciu Carduri sau prin email la comenzi@librariaeminescu.ro sau depozit@librariaeminescu.ro. Posesorul cardului va comunica datele sale de identificare moment din care cardul devine INACTIV. Participantul are dreptul la un nou card si va completa din nou formularul de inscriere. Punctele acumulate pe vechiul Card de Fidelitate vor fi transferate pe noul card, dupa caz. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acumularea de puncte, utilizarea la plata a punctelor accumulate sau accesul la discounturile oferite exclusiv posesorilor de Carduri de Fidelitate.

SECTIUNEA 7: SERVICIUL DE RELATII CU CLIENTII

Orice informatii legate de Cardul de Fidelitate se pot obtine numai de catre posesorul acestuia, si numai dupa identificarea acestuia in conformitate cu Nota la Sectiunea 4 din prezentul Regulament:

Apeland Serviciu Carduri la numarul de telefon: (021)314.23.83;

Utilizand adresa de email: office@librariaeminescu.ro

SECTIUNEA 8: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de inscriere in acest program, participantul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a organizatorului, precum si prelucrarea acestor date in scopul participarii la program, inclusiv pentru transmiterea de materiale informative. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre organizator in conformitate cu dispozitiile Regulamentului European 2016/679 aplicabil din 25.05.2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 9: DOCUMENTE DE DESCARCAT

Formularul de inscriere in format pdf